2 months ago ·Translate

Yıllar önce bir öğretmen, öğrencisinin ödevindeki fikre "C-" verdi ve bu fikrin gerçekleşmesinin "imkânsız" olduğunu söyledi, fikir bugünkü #fedex ve öğrencisi ise Forbes'a göre 2021 yılında net serveti 6 milyar Dolar küsûr olan Frederick W. Smith'di.