Uncategorized

Tatilde Animatörün Sikici Kölesi Ol

College

Tatilde Animatörün Sikici Kölesi OlBu anlataca??m hikaye lise sona geçti?im yaz tatilinde ba??ma geldi. O zamanlar daha 17 ya??nda bir gençtim. 17 ya??nda olmama ra?men uzun boylu ve kal?pl? bir çocuk oldu?um için ilgi çeker ve yak???kl? bulunurdum. Yaz tatili için abim ve e?iyle birlikte Bodrum’da lüks bir otele gittik. Onlar yeni evli bir çift oldu?u için ben onlar? yaln?z b?rak?yordum; can?m s?k?lmas?n diye de oteldeki tüm animasyonlara kat?l?yordum. 20li ya?lar?n?n?n ortalar?nda olan bir animatörle arkada? olmu?tuk. Ad? Hamdi’ydi ama herkes ona Andy diyordu. Vücudu dövmeli renkli saçl? ilginç biriydi. Sürekli spor yapt??? için vucudu atletikti. Otelde kald???m ikinci günden itibaren Andyde garip ?eyler farkettim. Sürekli sar?l?yor ve dokunuyordu. Önceleri bunu samimiyetten sanm??t?m. Fakat su topu oynerken de eli sürekli aletimdeydi. Andynin ilgisini anlad?ktan sonra bende ona yava? yava? izmit escort dokundurmaya ellemeye ba?lad?m. Art?k hiçbir animasyonu kaç?rm?yordum ve oteldeki di?er insanlara çakt?rmadan oyna??yorduk. O ak?am yemekte beni görünce istersen benim odaya gel bardan tekila yürüttüm içeriz dedi. Personelin kald??? odalar otelin ba?ka k?sm?ndayd? ve tek kal?yordu. Ben de tekila içmek bahanesiyle odas?na gittim. Kap?y? ç?r?lç?plak açt?. Sehpan?n üzerindeki iki shot tekilay? içtikten sonra ben de soyundum. Önümde diz çöktü ve yalamaya ba?lad?. Hayat?mda ilk kez bir erkek bana sakso çekiyordu. Daha önce sadece bir orospuyla para kar??l??? seks yapm??t?m. Bu benim için birçok aç?dan bir ilkti. o da ilk kez bu ya?ta biriyle seks yap?yordu. Deneyimsiz oldu?um ve çok azd???m için dayanamad?m ve a?z?na bo?ald?m. Kahkahalarla gülüyordu. deneyimsizli?im ho?una gidiyordu. Temizlendikten sonra banyodan yahya kaptan escort güne? ya??n? getirdi ve yata?a geçti. Güne? ya??n? göt deli?ine yedire yedire sürmeye ba?lad?m. Ya? a??r? kaygan bir ya? oldu?u için sürdükçe parmaklar?m daha derine gidiyor her seferinde Andyye ah çektiriyordu. Götü iyice geni?ledikten sonra Andy döndü ve yara??m dahil tüm vücudumu itinayla yalad?. Sikim zaten çabucak sertle?mi?ti. Aya?a kalkt? ve duvara dayand?. Onu ayakta sikmemi istiyordu. 18cm sikimi deli?ine yerle?tirdim ve ya?l? göte kökledim. Öyle bir ah deyi?i vard? ki anlatamam. Boynunu ve omzunu emerek pompalamaya ba?lad?m. Hem sikiyordum hem ba??n? yana döndürüp dudaklar?n? emiyordum. Kendini mükemmel siktiriyordu. ??i çok iyi bildi?i için “sik beni küçük bi orospu gibi ” tarz? azd?r?c? cümleler kuruyor ve beni benden al?yordu. Yata?a oturdum ve kuca??ma gebze escort ald?m. ?nan?lmaz ?ekilde z?pl?yor ve inliyordu kuca??mda. Domalt diye emir verdi. Domaltt?m ve daha da h?zland?m. Sert ol diye ba??rd?. Resmen onun sikici kölesi olmu?tum. Götüme tokat at dedi. Hem pompal?yor hemde ?aplaklar at?yordum art?k. Arada bir meme uçlar?n? sertçe s?k?yor ona ac? veriyordum. Daha çok ac?t dedikçe ben daha çok kontorlü kaybediyor ve ona ac? çektiriyordum. Önümde çöktü ve tekrar yara??m? a?z?na ald?. O beni yalarken benim de ona tokat atmam? istiyordu. O bana sakso çekerken tokatlamaya ba?lad?m onu. Daha çok yak can?m? diyordu. Yata?a yat?rd?m ve bacaklar?n? ikiye ay?rd?m. Bütün gücümle pompalarken i?te bu diyordu. O i?te bu derken yüzüne tokat at?yor memelerini s?k?yor ve götünü ?aplakl?yordum. Tüm bunlar? yaparken de 18lik yara??m? köküne kadar pompal?yordum. Bo?alaca??m? anlad???nda içime bo?al diye yalvard? ve kendimi b?rakt?m. Ta?aklar?mdakileri onun göt deli?ine doldurdum ve içinbden ç?kt?m. götünden ?l?k ?l?k döller ak?yordu. Kendinden geçmi? bi ?ek**e yatakta yatarken bana ?imdi gidebilirsin dedi. Kendimi kullanm?? hissetsem de çok zevkli anlar ya?am??t?m ve rahatlam??t?m

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.